Anuncio de licitación urbanización

Anuncio de licitación de obras de urbanización en desenvolvemento do proxecto sectorial no lugar de o Bodión no Concello de Boiro.

EMPRESA CONTRATANTE: Jealsa Foods S.A.
DESCRIPCIÓN: PROXECTO DE URBANIZACIÓN EN DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO SECTORIAL NO LUGAR DE O BODIÓN
PRAZO EXECUCIÓN: 6 MESES
IMPORTE: 849.974,82 €
DATA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS 15 DÍAS DENDE A PUBLICACIÓN DO PRESENTE ANUNCIO
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS INFO@JEALSA.COM
WEB PARA DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN: WWW.JEALSA.COM\NOTICIAS

DESCARGAR PROYECTO
DESCARGAR BASES